Category Archives: Kanban

4 pagrindiniai Kanban principai ir 5 žingsniai jiems pritaikyti


Kaip ir dauguma naujų dalykų, Kanban metodologijos pritaikymas iš pradžių gali pasirodyti sudėtingas ir painus. Norėdami padėti Kanban naudotojams sėkmingai pritaikyti šį metodą prie savo procesų bei poreikių, aptarsime 4 pagrindinius Kanban principus, kurie padės perprasti metodologijos esmę, bei 5 aiškius ir paprastus žingsnius, padėsiančius šio metodo principus pritaikyti praktikoje.

4 pagrindiniai Kanban principai

Siekiant lengvai perteikti Kanban metodo esmę, išskiriami keturi pagrindiniai Kanban principai:

 1. Vizualizacija. Tai – darbų ir jų atlikimo eigos vizualinio modelio sudarymas, leidžiantis stebėti visą darbų ir su jų atlikimu susijusių procesų eigą. Darbų atlikimo vizualizacija, kurioje išryškėja greičiausi bei lėčiausi procesai, trikdžiai ir kiti veiksniai, lemiantys darbų atlikimo eigą, padeda greičiau pastebėti bei efektyviau spręsti iškilusias problemas.
 2. Atliekamų darbų apribojimas. Remiantis Kanban praktika, reikėtų visuomet nustatyti atliekamų užduočių skaičiaus apribojimą. Toks apribojimas padeda darbuotojams išvengti kelių užduočių atlikimo vienu metu. Užtikrinimas, kad darbuotojas vienu metu galėtų atlikti tik vieną užduotį, leidžia panaikinti neefektyvų laiko panaudojimą, kurį sukelia bandymas vienu metu atlikti kelis darbus.
 3. Sklandi darbų eiga. Vienu metu atliekamų darbų apribojimas leidžia užtikrinti optimizuotą, tolygų ir sklandų atliekamų darbų srautą. Šis optimizavimas naudingas tuo, jog suteikia galimybę analizuoti darbų atlikimo eigą, įžvelgti esamas ir netgi galimas ateities problemas, trikdančias darbų atlikimo procesą, bei užkirsti joms kelią.
 4. Nuolatinis tobulėjimas. Įgyvendinus pirmuosius tris Kanban principus (sukūrus vizualizaciją, įvedus atliekamų darbų apribojimą ir užtikrinus sklandžią darbų eigą), galima pradėti analizuoti įmonėje vykstančius procesus. Darbams atlikti reikalingo laiko skaičiavimas, atliktų užduočių kokybės vertinimas bei kiti rodikliai padeda komandoms identifikuoti savo silpnąsias puses, problemas ir tobulėti jas sprendžiant.

 

5 pagrindiniai žingsniai, padedantys užtikrinti sėkmingą Kanban principų pritaikymą

Aptarus Kanban principus galima pereiti prie konkretaus jų pritaikymo, leidžiančio užtikrinti efektyvų šio metodo panaudojimą. Kanban principų pritaikymą galima suskirstyti į penkis pagrindinius, aiškius ir paprastus žingsnius:

 1. Įmonės procesų suvokimas. Prieš pradedant pritaikyti Kanban metodą, labai svarbu suvokti visus įmonės procesus – pradedant pirminiu užsakymu ir baigiant produkto ar paslaugos suteikimu galutiniam klientui. Reikia gerai išmanyti vykdomų užduočių tipus, visų darbų atlikimo procesų dalis (tokias kaip kūrimas, testavimas, pritaikymas ir t. t.), užduočių pasiskirstymą, atsakomybės pasidalinimą, jos perdavimą ir t. t. Kuo tiksliau žinosite, kas vyksta Jūsų įmonėje, tuo efektyviau galėsite pritaikyti Kanban metodologiją.
 2. Vizualaus darbalaukio sukūrimas. Įvykdžius pirmąjį žingsnį, galima pereiti prie Kanban darbalaukio kūrimo. Šis darbalaukis – užduočių lenta, kurioje įvairios užduotys yra talpinamos lapelių pavidalu. Gautos užduotys keliauja per įvarius lentos stulpelius iš kairės į dešinę tol, kol yra atliekamos. Kurdami savo pirmąjį darbalaukį pradėkite nuo paprasčiausios užduočių lentos, sudarytos iš trijų stulpelių – „Užduočių sąrašas“, „Atliekamos užduotys“ bei „Atliktos užduotys“. Atlikdami darbus ir fiksuodami jų eigą darbalaukyje greitai pamatysite kokių papildomų stulpelių Jums trūksta, o kokių stulpelių nebereikia. Taip pat atrasite Jums patogų būdą išskaidyti atliekamus projektus, užduotis bei jas atliekančius komandos narius. Koreguodami savo darbalaukį po kiek laiko turėsite optimalią, Jūsų poreikius atitinkančią užduočių lentą.
 3. Atliekamų darbų apribojimas. Kitas žingsnis, kuris padės Jums užtikrinti optimalią ir sklandžią darbų atlikimo eigą, yra atliekamų dabų skaičiaus apribojimas. Tokius apribojimus galite nustatyti kiekvienam savo darbalaukio stulpeliui. Derėtų pabrėžti, kad stulpeliui pasiekus maksimalų nustatytų užduočių skaičių, turėtumėte jo nebepildyti tol, kol nebus atlikta bent viena iš stulpelyje esančių užduočių. Kaip minėta Kanban principuose, toks apribojimas padeda užtikrinti darbuotojų produktyvumą ir efektyvų laiko panaudojimą.
 4. Susirinkimų planavimas. Susirinkimai – puikus būdas aptarti įmonės procesų optimizavimo ir tobulėjimo galimybes. Kasdieniai susirinkimai padės Jūsų komandai aptarti problemas, iškilusias atliekant užduotis ar stebint jų atlikimo eigą, bei jų sprendimo būdus. Norėdami aptarti jau atliktas užduotis, įgyvendintus projektus ir būdus, kuriais galėtumėte patobulinti darbų bei projektų atlikimo procesą ateityje, galite surengti retrospektyvinį susirinkimą. Panašiai planuojami ir būsimi projektai – jų aptarimui skirti planavimo susirinkimai.
 5. Ataskaitų sudarymas. Paskutinis žingsnis, užtikrinantis efektyvų Kanban metodologijos pritaikymą, yra įvairių ataskaitų sudarymas. Gamybos, tiekimo laiko ataskaitos, suminės darbų eigos diagramos ir kitos ataskaitos parodo kaip greitai yra atliekamos užduotys, leidžia stebėti atliekamų ir dar nepradėtų užduočių kiekio pokyčius, nustatyti greičiausius bei lėčiausius procesus, įvertinti kiekvieno komandos nario produktyvumą ir t. t. Šios ataskaitos, kartu su susirinkimų planavimu, padeda vertinti įmonėje vykstančių procesų kokybę ir galimybes juos patobulinti bei optimizuoti.

Štai tokie yra keturi pagrindiniai Kanban principai ir penki žingsniai, padedantys šią metodologiją sėkmingai pritaikyti  prie Jūsų įmonės procesų. Perpratus metodo esmę ir ją pritaikius praktikoje, belieka tęsti įmonėje vykstančius procesus, pagal juos atnaujinti savo darbalaukį, stebėti užduočių bei darbų atlikimo kokybę, organizuoti susirinkimus projektų ir problemų aptarimui bei siekti nuolatinio tobulėjimo.

 

 

Tagged ,

Kas yra Kanban ir kuo jis skiriasi nuo Scrum?

Šiomis dienomis, įmonės, vystančios naujus produktus, gali rinktis iš plataus Agile produktų kūrimo metodų asortimento, tačiau populiariausiųjų viršūnėse karaliauja Scrum ir Kanban.

Pastarasis metodas sukurtas Japonijoje, tarptautinės korporacijos Toyota, dėka. Kanban naudoja vizualinius įrankius, nurodančius ką gaminti, kiek gaminti ir kada gaminti. Sistema veikia skaitmeninės lentos pagrindu, kurioje naudojamos užduočių kortelės keliauja nuo pradinės stadijos iki užduoties įvykdymo. Paprasta ir patogi lentos vizualizacija leidžia nepasimesti informacijos sraute ir lengvai bendradarbiauti su kolegomis.

Kanban metodas vadovaujasi komandos nusistatytais laiko limitais, skirtais sklandžiam užduočių vykdymui. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, sistema riboja vienu metu atliekamų užduočių skaičių, o tai leidžia komandai susikoncentruoti ties esamais darbais ir tik pilnai juos pabaigus, pereiti prie naujų. Tokiu būdu yra  garantuojamas užduočių atlikimas prioritetų tvarka.

Kanban privalumai:

 • Atsakingas požiūris į pokyčius
 • Efektyvus veiklos, neturinčios pridėtinės vertės, šalinimas
 • Nuolatinė ir nenutrūkstama komunikacija su klientu
 • Aukštas koncentracijos ties dabartinėmis užduotimis lygis
 • Paprastas naudojimas bei patogus laiko planavimas pagal individualius poreikius ir galimybes

Tiek Kanban, tiek Scrum vadovaujasi panašiais principais. Abu metodai grįsti bendradarbiavimu ir saviorganizacija bei siekia efektyvaus darbo proceso, tačiau, turi ir šiek tiek skirtumų.

Kiekviena darbo komanda yra unikali, turinti individualius poreikius bei vykdanti skirtingos specifikos projektus, todėl, renkantis metodą, patartina atsižvelgti į asmeninius komandos pageidavimus, vidinę politiką ir vykdomų projektų charakteristiką.

5 Sklandaus Perėjimo prie Agile žingsniai

Simple-kanban-board-

Susidomėjote ar nusprendėte pradėti taikyti Agile metodikas, tačiau bijote, jog tai nepasiteisins? Jūs ne vieni ir nuogąstaujate ne veltui. Pokyčiai nėra lengvas procesas – jie reikalauja pastangų, kantrybės ir gali neatnešti jokios naudos, tačiau kita vertus gali jos atnešti ir su kaupu. Tad ką daryti, kad užtikrinti kaip įmanomą sklandesnį ir efektyvesnį perėjimą prie Agile? Siūlome 5 paprastus žingsnius į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį.

 • Perpraskite

Ruošiantis bet kokiam įmonės ar asmeninio gyvenimo pokyčiui reikia gerai suprasti, kas jūsų laukia. Pereinant prie kito projektų valdymo metodo neužtenka tik išsirinkti jums labiausiai tinkantį, bet reikia taip pat išsiaiškinti, kaip jis veikia, ir kaip tai įtakos jūsų komandą bei procesus. Tik gerai suvokiant, kokie procesų, bei komandos sandaros pasikeitimai laukia galėsite tinkamai vesti komandą jų link, bei tikėtis sėkmės.

 • Pasiruoškite

Supratus, kas jūsų laukia, reikės tam tinkamai pasiruošti. Pirmiausia informuokite komandą apie naują metodiką, bei kodėl pasirinkote būtent ją. Taip užtikrinsite, jog motyvai yra bendrai suprantami ir priimtini. Apie pokyčius pranešus komandai, taip pat informuokite ir kitas su įmone susijusias interesų grupes, galbūt ši informacija bus svarbi tiekėjams, klientams ar tretiesiems asmenims, nes tai tiesiogiai palies ir juos. Galiausiai pasirūpinkite visais įrankiais pokyčiams įgyvendinti – paruoškite erdves kasdieniams susitikimams, fizines ar elektronines užduočių lentas ir kitus įrankius. Iš gausaus pasirinkimo reikėtų atsirinkti tuos, kurie labiausiai atitinka būtent jūsų komandos poreikius.

 • Bendraukite

Didelė dalis mūsų nesėkmių kyla iš bendravimo stokos ir Agile metodikų pritaikymas ne išimtis. Siekdami sklandžiai pakeisti įmonėje naudojamą metodą, nepamirškite, jog didelė jo sėkmės dalis priklausys nuo efektyvaus ir rezultatyvaus bendravimo tarp jūsų ir jūsų komandos. Bendravimas turėtų būti ištisinis nuo proceso pradžios iki pabaigos, taip užtikrinant, jog pokyčiai yra sėkmingai priimami ir suprantami visų komandos narių.

 • Pritaikykite

Diegiant Agile taip pat labai svarbu suvokti, jog tai nėra baigtinis metodas. Tad jei kažkuris metodo aspektas jūsų komandai netinka ar nėra priimtinas, jį galite keisti pagal savo poreikius. Nors iš pradžių toks procesas gali atrodyti per daug painus ir sudėtingas, pradėjus nuo mažų pokyčių ilgainiui taps paprastu ir labai naudingu. Tad nebijokite eksperimentuoti ir susikurkite sau tinkamiausią Agile versiją.

 • Neskubėkite

Galiausiai, kaip ir su bet kuriais kitais pokyčiais, jums prireiks kantrybės. Nesitikėkite, jog Agile suveiks pernakt. Taip atsitikti gali, bet dažniau tokie atvejai yra išimtis, o ne taisyklė. Tad bendraukite su komandos nariais, tikrinkite, kurie metodai veikia, o kurie ne, keiskite juos pagal savo poreikius ir laukite. Anksčiau ar vėliau Agile iš naujovės taps jūsų įpročiu, kuris pagerins ne tik jūsų, komandos, bet ir įmonės rezultatus.

Turite patarimų, kaip prisijaukinti Agile? Pasidalinkite!

Tagged , ,

Agile Metodikos Didelėse Organizacijose

Augant Agile metodikų populiarumui, nenuostabu, jog jomis pradeda domėtis ir didelių įmonių atstovai. Jie taip pat nori būti lankstesni, geriau prisitaikyti prie kintančios rinkos ir pasinaudoti kitais Agile teikiamais privalumais. Tačiau dauguma susiduria su problemomis, mat metodikos yra pritaikytos kelių žmonių komandai, o ne dešimčių, šimtų ar tūkstančių darbuotojų organizacijoms. Tokiais atvejais tradiciniai Agile metodai nebėra tinkami, o vietoj jų naudojami kiti, specialiai pritaikyti. Vienas plačiau žinomų tarp jų – SAFe.

SAFe nėra naujas metodas, jis jau keletą metų sėkmingai naudojamas siekiant Agile metodiką pritaikyti didelių organizacijų veiklai. Šifruojamas kaip Scaled Agile Framework arba Praplėstas Agile Metodas, jis pristato naują požiūrį į darbuotojų santykių organizavimą ir taip pritaiko metodiką dideliam žmonių ratui. Vietoj darbuotojų sankirtų vertinimo per vadovavimo lygius, šis metodas padalina įmonę į keturias skirtinguose lygiuose veikiančias komandas – Darbų, Projekto, Vertės ir Portfelio.

Toks pokytis reikalauja nemenkų pertvarkų įmonės struktūroje – visi darbuotojai yra skirstomi į keturis komandų lygius ir dar į atskiras komandas kiekviename lygyje. Tad SAFe vertėtų rinktis tik žinant, jog įmonė pokyčius įveda ilgam, kad tai nėra tik vieno projekto ar trumpalaikė užgaida. Jei dar tik svarstote pradėti naudoti Agile metodiką, verčiau rinktis Scrum ar Kanban metodų pritaikymą kelių mažesnių komandų lygiu. Kita vertus, jei jau esate susipažinę su Agile ir norite praktikuoti visos įmonės mastu, SAFe bus puikus pasirinkimas.

SAFe veikia keturių didelių komandų principu.

Darbų Lygmuo

Pirmasis arba smulkiausias lygmuo sutinkamas šioje metodikoje yra darbų lygmuo. Čia komandomis yra atliekami smulkiausi darbai, leidžiantys įmonei judėti į priekį. Dauguma komandų dirba naudodamos Scrum ar Kanban metodikas pagal savo darbų specifiką ir kiekvienos iteracijos pabaigoje pateikia papildomą vertę galutiniam produktui.

Darbai – Smulkios konkrečios užduotys

Lygmens tikslas – Iteracijos pabaigoje pateikti papildomą vertę.

Komanda – Produkto Savininkas (Product Owner), Scrum Vadovas (Scrum Master) ir Komandos nariai

 

Projekto Lygmuo

Antrasis SAFe metodikoje sutinkamas Projekto arba Produkto lygmuo. Šio lygmens komandos taip pat dirba iteracijų principų, kurių pabaigoje siekia pateikti vertės prieaugį, tačiau jų užduočių specifika skiriasi nuo Darbų Lygmens komandų. Vietoj to, jog dirbtų ties užduotimis, šios komandos dirba ties Darbų lygmes komandų organizavimu siekiant užtikrinti vertės prieaugį produkto ar projekto lygmeniu. Koordinavimui yra naudojamas Agile Išleidimo Traukinys (Agile Release Train), kuris padeda užtikrinti, jog visos koordinuojamos komandos papildomą vertę sukurs vienu metu. Viena Projekto Lygmens iteracija yra lygi penkioms Darbų Lygmens iteracijoms.

Darbai – Darbų Lygmens komandų darbo organizavimas

Lygmens tikslas – Iteracijos pabaigoje pateikti papildomą projekto ar produkto funkcionalumą.

Komanda – Išleidimo Traukinio Inžinierius (Release Train Engineer) atsakingas už iteracijos koordinavimą, Produkto Vadovas (Product Manager) prižiūri ir prioretizuoja darbų sąrašą, Sistemos Architektas – Inžinierius (System Architect – Engineer) atsakingas už techninių sprendimų kryptį.

 

Vertės Lygmuo

Trečiasis – Vertės Lygmuo, atsakingas už Projekto Lygmens komandų koordinavimą ir užtikrinimą, jog visi projekto ar produkto patobulinimai atitinka vertės galutiniam tikslui reikalavimus. Tam pasiekti, šio lygmens komandos koordinuoja kelis ar visus įmonėje kuriamus Agile Išleidimo Traukinius ir koreguoja Projekto Lygmens komandų kryptį, jei to reikia.

Darbai – Projekto Lygmens komandų darbo organizavimas ir vertės kūrimo užtikrinimas

Lygmens tikslas – Iteracijos pabaigoje pateikti papildomą vertės prieaugį įmonei

Komanda – Vertės Srauto Inžinierius (Value Strem Engineer), Sprendimų Vadovas ir Sprendimų Architektas/Inžinierius (Solution Management and Solution Architect/Engineer) prižiūri vykstančius procesus ir užtikrina vertės prieaugį po kiekvienos iteracijos.

 

Portfelio Lygmuo

Paskutinis bei stambiausias – Portfelio Lygmuo. Geriausiu šio lygmens komandos apibūdinimu galėtu būti Įmonės vadovybė, tik SAFe metodikoje ji yra traktuojama, kaip komanda, ne vadovų rinkinys. Šios komandos tikslas – įmonės tikslų ir strategijos nustatymas, bei jų komunikavimas Vertės Lygmens komandoms. Ši komanda nustato bendrą įmonės veiklos kryptį, strategiją ir skiriamus tam įgyvendinti kaštus.

Darbai – Įmonės strategijos kūrimas ir komunikavimas Vertės Lygmeniui

Lygmens tikslas – Iteracijos pabaigoje pateikti aiškius įmonės strategijos tikslus ir tam skiriamus kaštus

Komanda – Programos Portfelio Vadovas (Program Portfolio Manager), Epų savininkas (Epic Owners), Įmonės Architektas (Enterprise Architect) prižiūri vykstančius procesus ir užtikrina vertės prieaugį po kiekvienos iteracijos.

 

SAFe 4.0 Pateikia kitokį, didelėms organizacijoms tinkamą, Agile suvokimą. Komandos pasiskirsto darbus pagal savo kompetencijų lygmenis, vietoj to, jog kiekviena komanda būtų atsakinga už Epo – Vertės – Funkcionalumo – Vartotojo istorijos grandinę. Įmonės vadovai patampa Protfelio Lygmens komanda ir yra atsakingi už Epus, vidutinio lygmens vadovai perima vertės kūrima ir tampa Vertės Lygmens komanda, žemiausiojo lygio vadovai sudaro Projekto Lygmens komandą ir yra atsakingi už funkcionalumus, o įmonės darbuotojai sudaro Darbų Lygmens komandas ir kuria vartotojų istorijų lygmenį.

Šio metodo pritaikymas reikalauja nemažai atsidavimo, bet kartu suteikia aiškų Agile pritaikymo būdą didelėse organizacijos. Daugiau apie SAFe galite sužinoti čia.

Tagged ,

Atraskite Agile metodikų skirtumus

agile_development_logo2Lietuvoje sparčiai augant agile metodikų populiarumui, vis daugiau komandų renkasi scrum, kanban ar scrumban pritaikymus savo našumui pagerinti. Tačiau didėjant vartotojų skaičiui, neišvengiamai didėja ir nesusipratimų, siekiant išsirinkti kiekvienai komandai tinkamiausią metodiką. Svarbu suprasti, jog renkantis geriausią darbo principą, reikia žinoti ne tik jų apibrėžimus, tačiau ir suprasti pagrindinius skirtumus. Būtent šie skirtumai padės atskleisti darbo principus ir komandai teikiamus privalumus.

Darbo metodikų skirtumus patogiausia vertinti pasitelkus konkrečius aptariamus kriterijus. Pirmiausia tai – iteracijos, darbų skirstymas ir darbų apimtis. Šios trys sritys tai vieni pirmųjų dalykų, su kuriais susidursite pradėję diegti naują metodiką komandoje ir nors scrum, kanban ir scrumban metodikos yra panašios, šiuo atveju jos turi ne vieną skirtumą. Continue reading

Tagged , ,

Kas geriau: fizinė ar elektroninė užduočių lenta?

lentos

Tarp iteratyvių projektų valdymo metodikų vartotojų, dažnai kyla klausimas kas geriau – paprasta ar elektroninė užduočių lenta. Vieni laikosi nuomonės, jog projektų valdymo įrankis, tik pradėjus naudoti naują metodologiją ne padeda, o tik sukelia nepatogumus ir netgi gali būti nesėkmės priežastimi. Jų nuomone programinė įranga švaisto darbuotojų laiką, skirtą atlikti naudingus darbus. Kiti teigia, jog paprastos (fizinės) projekto lentos yra patogios tik pačioje pradžioje, mokantis dirbti su nauja metodika. Jų nuomone, šios lentos ne tik apsunkina komandą, bet ir tampa didele našta projektui įsibėgėjus. Taigi, kuri pusė teisi?

Fizinės užduočių lentos iš pažiūros atrodo labai paprastos ir patrauklios. Jos puikia atvaizduoja komandos užduotis, bendrą projekto progresą ir statusą ir yra lengvai pritaikomos bei lanksčios pokyčiams. Tokia lenta lengvai pasiekiama ir puikiai matoma visiems komandos nariams, ji taip pat suteikia galimybę kiekvienam prisiliesti prie komandos progreso. Atrodytų, jog viskas ko reikia, tai lenta, keli rašikliai ir lipnūs lapeliai, tačiau pradėjus darbus, dauguma komandų susiduria su problemomis. Continue reading

Tagged , ,
Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos