Sėkmingas projektų vadovas – koks jis?

Sėkmingą projekto įgyvendinimą lemia efektyvus darbas nuo tikslo išsikėlimo iki jo realizavimo. Idėjos konvertavimo į rezultatą kelyje komandą lydi Projektų Vadovai, siekiantys maksimaliai išpildyti verslo lūkesčius. Sėkmingi Projektų Vadovai yra orientuoti į tikslą ir geba dirbti su platų įgūdžių spektrą turinčiais žmonėmis.

Projektų Vadovų funkcijas galima išskaidyti į vidines ir išorines. Vidinėje organizacijos aplinkoje Projektų Vadovai sukuria planą, paskiria užduotis, stebi darbuotojų pažangą jas įgyvendinant ir pataria kaip spręsti iškilusias problemas, o išorinėje – bendrauja su suinteresuotomis šalimis, rėmėjais ir partneriais bei šalina barjerus, trukdančius sėkmingai projekto eigai.

Pamatinės vertybės, siekiant sukurti sėkmingą projektą yra disciplinuotas darbas, gebėjimas kruopščiai planuoti laiką ir finansus bei nuolatinis verslo aplinkos stebėjimas ir prisitaikymas prie jos kintančių poreikių.

Sėkmingi Projektų Vadovai, turi tokius techninius įgūdžius, kaip:

 • Vadovavimas – Projektų Vadovas turi gebėti sutelkti komandą ir išlaikyti jos narius motyvuotus viso projekto metu, spręsti konfliktus bei priimti atsakingus sprendimus.
 • Laiko valdymas – Projektų Vadovas vienu metu dirba su darbuotojais, klientais ir vadybininkais, todėl turi gebėti efektyviai skirstyti laiką ir prioritetizuoti darbus.
 • Biudžeto valdymas – Projektų Vadovas sprendžia, skirsto ir prižiūri projekto biudžetą, todėl turi būti užtikrintas dėl tinkamo savo matematinių įgūdžių panaudojimo planuojant ir vykdant pinigų operacijas.
 • Analizavimas – Projektų Vadovas dirba nuolat besikeičiančioje aplinkoje, todėl privalo gebėti greitai ir efektyviai spręsti susidariusius nesklandumus. Tai padaryti galima tik gerai išanalizavus turimus duomenis ir grėsmes, galinčias neigiamai paveikti tolesnius sprendimus.

Ne ką mažiau svarbi ir Projekto Vadovo asmenybė. Nuolat bendraudamas su įvairaus amžiaus, išsilavinimo ir būdo žmonėmis, Projektų Vadovas turi būti atviras, patikimas bei motyvuojantis. Siekiant, kad kolegos matytų projektų vadovą kaip lyderį ir tikėtų jo idėjomis, reikia turėti tokias asmenines savybes kaip:

 • Patikimumas – tam, kad visos suinteresuotos šalys imtų tikėti projekto sėkme, pirmiausia, jie turi pasitikėti Projektų Vadovu. Nepaisant to, ar projekto eiga sklandi ar ne, projektų vadovas turi būti nuoširdus ir sąžiningas. Tuomet žmonės jaučiasi užtikrinti, kad jie gauna visą reikiamą informaciją apie projektą, kad jais pasitikima ir jų bendradarbiavimas yra vertinamas.
 • Ekstravertiškumas – Projektų Vadovai nuolat apsupti žmonių, naudojančių skirtingą komunikaciją. Bendraujant tiek su projekto rėmėjais, tiek su suinteresuotomis šalimis ar komandos nariais, Projektų Vadovai turi gebėti efektyviai rinkti ir skleisti gautą informaciją. Intravertai taip pat gali būti sėkmingais Projektų Vadovais, tačiau jiems reiks įdėti daugiau darbo ir pastūmėti save išeiti iš komforto zonos.
 • Organizuotumas – gebėjimas planuoti savo veiklą yra lemiamas sėkmės veiksnys Projektų Vadovo darbe. Projektų Vadovas turi gebėti ne tik suplanuoti projektą, bet ir sekti jo įgyvendinamą bei visuomet turėti planą “B”, jei planas “A” neduoda norimų rezultatų. Atlikus pakeitimus, Projektų Vadovas turi informuoti visus su projektu susijusius žmones, supažindinti su nauja tvarka, papasakoti apie galimas grėsmes ir paskirstyti būsimas užduotis.

Teigiamos būdo savybės visuomet palengvina tarpusavio komunikaciją, tačiau kiekvienas žmogus turi tam tikrus dominuojančius asmenybės bruožus, lemiančius bendravimo pobūdį.

Žemiau pateikiame dažniausiai pasitaikančius projektų vadovų charakterių tipus ir aptariame jų naudą projektų vystymui:

 1. Valdingas – pasižymi geromis lyderiavimo savybėmis, kurios įkvepia komandą bendradarbiauti ir greičiau pasiekti norimų rezultatų. Toks Projektų Vadovas padeda komandai pasiekti daugiau, mažomis energijos sąnaudomis.
 2. Prisitaikantis – lengvai bendraujantis bei gerbiantis kitų nuomonę, net jei ši nesutampa su jo. Toks Projektų Vadovas kuria pasitikėjimą ir palaiko nuoširdumu paremtus santykius.
 3. Orientuotas į detales – kreipia dėmesį į kiekvieną projekto detalę. Toks Projektų Vadovas pastebi problemines projekto vietas dar prieš joms sukeliant nesklandumus.
 4. Deleguojantis – skirsto užduotis kiekvienam komandos nariui, sudarydamas griežtus laiko limitus, kada užduotis turi būti atlikta. Toks projektų vadovas užtikrina terminų laikymąsi ir efektyvų laiko skirstymą.
 5. Vizualizuojantis – prieš pradėdamas daryti darbus jau turi darbo rezultatų viziją savo galvoje. Toks Projektų Vadovas taupiai skirsto projekto kaštus, užtikrindamas jų pakankamumą.
 6. Kūrybiškas – vadovaujasi ne tik savo gebėjimais, bet ir intuicija. Toks Projektų Vadovas generuodamas naujas idėjas lemia inovacijų plėtrą.
 7. Sumanus – nebijo kliūčių ir niekada nepasiduoda. Nepaisant nesėkmių, toks Projektų Vadovas visada ieško tinkamo sprendimo, tol, kol išpildo savo sumanymus.

Nors Projektų Vadovai yra komandos vedliai ir gidai, tačiau dėl plačios projektų specifikacijos jie negali būti ekspertais visais klausimais. Tokiais atvejais gelbsti tinkamai orientuota komanda, turinti arba gebanti greitai surinkti visus reikalingus duomenis einamojo projekto tema ir suteikti juos Projekto Vadovui. Turėdamas šiuos duomenis, Projektų Vadovas gali priimti svarbius sprendimus dėl projekto eigos, terminų, apimties bei paskirstymo.

Projektų vadovas privalo būti nešališkas, remtis duomenimis, o ne emocijomis. Tik tuomet galima tikėtis objektyvių sprendimų, tenkinančių visų, su projektų susijusių, asmenų poreikius.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos