Kuo Scrum Meistras skiriasi nuo Projektų Vadovo?

Kaip įprastai veikiančiai organizacijai nepasimesti Scrum metodo rolėse ir teisingai perorganizuoti savo darbuotojų atsakomybės? Svarbu įsisąmoninti, kad Scrum metodo veikla, paremta darnia trijų rolių komunikacija. Čia egzistuoja Produkto Šeimininkas, Scrum Meistras ir Darbų Vykdymo komanda. Šios rolės išskaidė įprastas Projektų Vadovo funkcijas ir griežtai suskirstė atsakomybes. Kiekviena rolė turi savo nuosavą aiškiai apibrėžtų darbų rinkinį, kurių vykdymas užtikrina projekto sėkmę.

Produkto Šeimininko, Scrum Meistro ir Darbų Vykdymo Komandos paskirtis

Produkto Šeimininkas iš esmės yra atsakingas už projektą. Pagrindinė jo funkcija – užtikrinti, kad darbų sąrašas sutaptų su verslo reikalavimais ir kliento poreikiais. Darbų Vykdymo Komanda atlieka visas užduotis, reikalingas kokybiškam projekto vystymui, o Scrum Meistras, bendradarbiaudamas su Darbų Vykdymo Komanda ir Produkto Šeimininku, kuria palankią aplinką efektyviam produkto vystymui.

Scrum Meistras iš arčiau

Scrum Meistro paskirtis – užtikrinti, kad Darbų Vykdymo Komandos nariai laikosi Scrum metodikos taisyklių ir principų. Atsiradus nesklandumams, Scrum Meistras motyvuoja komandą bei pataria jai kaip susitvarkyti su nesėkme ir grįžti prie darbų, išnaudojant mažiausiai resursų. Jis nuolat stebi kaip veikia Scrum procesai ir dalinasi idėjomis kaip jų veikimą padaryti sklandesniu, moko komandą saviorganizacijos bei padeda jai tikslingai planuoti savo laiką. Scrum meistras skatina betarpišką komandos narių bendradarbiavimą, ugdo jų pasitikėjimą vienas kitu ir atsako už individualaus darbo transformavimą į kolektyvinį rezultatą.

Projektų Vadovas iš arčiau

Projektų Vadovo pozicija apima labai platų atsakomybių spektrą. Pradedant planavimu bei  organizavimu ir baigiant vadovavimu bei kontroliavimu. Planavimo procesas, dėl dinamiškos aplinkos, dažniausiai trunka visą projekto laiką ir atsako į klausimus “kas turi būti padaryta?” “kada turi būti padaryta?” bei “kas tai padarys?”. Projektų Vadovas susiduria su tokiais uždaviniais, kaip projekto plano vystymas, tvarkaraščio sudarymas ir procedūrų, skirtų remti projekto tikslus, vykdymas. Organizuodamas projektą, Projektų Vadovas turi apsibrėžti kompanijos struktūrą – identifikuoti darbuotojų roles ir pozicijas, nustatyti išorės įmonių paslaugų poreikį ir apsibrėžti reikalavimus personalui. Vadovavimas projektui remiasi projekto plano įgyvendinimu, siekiant užsibrėžtų tikslų. Šiame etape Projekto Vadovo sėkmę lemia plano stiprumas ir asmeniniai įgūdžiai, tokie kaip gebėjimas aiškiai komunikuoti, motyvuoti komandos narius bei spręsti konfliktus. Projektui įgavus pagreitį, Projektų Vadovas negali prarasti kontrolės. Galutinė projekto sėkmė priklauso nuo projekto matavimo (pažangos tikrinimo), įvertinimo (nukrypimo nuo plano priežasčių nustatymo) ir taisymo (nukrypimo padarinių sprendimo).

Kada Projektų Vadovas, o kada Scrum Meistras?

Pereidamos prie Scrum metodikos taikymo, įmonės dažnai susiduria su problema, kuomet yra painiojama Projekto Vadovo ir Scrum Meistro rolė. Projektų vadovų funkcijos apibrėžtos labai plačiai. Jie patys valdo darbo procesus, skirstosi užduotis, sprendžia problemas bei dėliojasi prioritetus. Projektų Vadovai laikomi komandos lyderiais, sprendimų priėmėjais ir planuotojais. Jie atsakingi už sklandžią produkto vystymo eigą, efektyvų komandos darbą ir numatytų tikslų įgyvendinimą. Paprastai tariant, Projekto Vadovas atsako už visą projekto eigą, nuo jo pradžios, iki galo.

Tuo tarpu, Scrum Meistro rolė pastebimai siauresnė, orientuota į pagalbą komandai, taikant Scrum metodiką kasdieniame darbe. Vietoj tiesioginio vadovavimo komandai, Scrum Meistras atlieka “trenerio” funkciją. Jis padeda kiekvienam komandos nariui efektyviai organizuoti savo darbą, laikantis Scrum metodikos taisyklių bei prižiūri sklandų Scrum procesų įgyvendinimą.

Taigi, pagrindinis skirtumas, skiriantis Scrum Meistrą nuo Projektų Vadovo yra tas, kad Scrum Meistras, kitaip nei Projektų Vadovas, praktiškai nevykdo produkto vystymo projekto, o tik teoriškai padeda Darbų Vykdymo Komandai efektyviai dirbti. 

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos